Tháng Ba 29, 2017

Hỗ Trợ Triển Khai

Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ trong giai đoạn triển khai các giải pháp đề xuất theo nhiều cách tuỳ thuộc vào loại giải pháp, nhằm đảm bảo việc triển khai được đưa vào thực hiện một cách suôn sẻ.

 Bộ phận vận hành

Trong trường hợp một giải pháp không yêu cầu nhiều về triển khai, Quý công ty sẽ cần một đội vận hành mạnh để thực hiện giải pháp một cách hiệu quả. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trong việc xác định các nhân sự có kỹ năng phù hợp tại Quý công ty để phụ trách công việc triển khai. Chúng tôi cũng có thể tổ chức đào tạo nhằm bù đắp những thiếu hụt về kỹ năng nếu có.

 Quản lý dự án

Trong trường hợp để thực hiện giải pháp cần thông qua một dự án triển khai bài bản, chúng tôi có thể đảm nhiệm vai trò Quản lý dự án nội bộ để phối hợp với các cơ quan bên trong và bên ngoài. Các dự án nặng về yêu cầu CNTT, kỹ thuật hoặc xây dựng thường thuộc dạng này. Thông thường vị trí Quản lý dự án là cần thiết kể cả với những dự án nội bộ nhằm đảm bảo rằng bộ phận IT nắm được đầy đủ các yêu cầu của dự án.

 Các chuyên gia

Trong trường hợp Quý công ty đã có sẵn nhân sự nội bộ cho vị trí Quản lý dự án, chúng tôi có thể đảm nhiệm vai trò Chuyên gia về một lĩnh vực cụ thể để hỗ trợ xác định các yêu cầu hệ thống, kiểm tra và nghiệm thu công việc của các đối tác cung cấp dịch vụ.