Tháng Bảy 28, 2017

Dịch vụ của chúng tôi

Structured Business Group hân hạnh đem đến các dịch vụ tư vấn toàn diện có thể giúp Quý công ty cải thiện mô hình hoạt động của mình – từ con người, quy trình cho đến công nghệ – từ đó hỗ trợ tốt hơn cho việc thực thi các nhiệm vụ và cải thiện hiệu quả của doanh nghiệp, cho dù Quý công ty mong muốn tập trung vào điều gì.

Điều khác biệt ở Structured Business Group là chúng tôi không chỉ thực hiện đánh giá và báo cáo mà chúng tôi còn thiết kế, phát triển và hỗ trợ việc triển khai đối với những giải pháp đổi mới, cải thiện, thay đổi đó của Quý công ty. Việc này sẽ giúp làm tăng đáng kể khả năng thành công nhờ việc đảm bảo rằng các giải pháp do chúng tôi đề xuất sẽ phù hợp với mô hình hoạt động hiện tại của Quý công ty và Quý công ty sẽ có nhân sự phù hợp để thực thi các giải pháp đó một cách hiệu quả.

Dưới đây là bảng tóm tắt dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Hoặc click vào đây để tải về thông tin chi tiết

Lĩnh vực chức năng Kiểm tra & Đánh giá Thiết kế ý tưởng Xây dựng chi tiết Hỗ trợ triển khai
1 Tầm nhìn & Chiến lược
2a Phát triển sản phẩm
2b Phát triển dịch vụ
3 Tiếp thị & Bán hàng
4 Logistics
5 Cung cấp dịch vụ
6 Chăm sóc khách hàng
7 Nhân sự
8 Công nghê thông tin (IT)
9 Tài chính
10 Quản lý tài sản
11 Tuân thủ, Rủi ro và Khắc phục
12 Đối ngoại
13 Năng lực kinh doanh