March 17, 2017

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)

Business Analyst

Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân tài năng để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi với vị trí chuyên viên phân tích nghiệp vụ. Vị trí này phù hợp nhất với người có từ 2-3 năm kinh nghiệm làm việc ở các bộ phận quản lý nhân sự, quản lý khách hàng, vận hành doanh nghiệp.

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ sẽ trực tiếp báo cáo cho Ban giám đốc và được yêu cầu làm viêc với khách hàng ngay từ ngày đầu tiên. Ứng tuyển tại đây.

Yêu cầu chung

Đàm phán

Tối thiểu Mong muốn
Kinh nghiệm liên quan 2 năm 3 năm
Bằng cấp B.A./B.S. B.A./B.S.
Tiếng Việt Thuyết trình Đàm phán
Tiếng Anh Cao cấp (Tương đương IELTS 7.0) Thành thạo (Tương đương IELTS 8.5)
Thống kê, phân tích dữ liệu Sơ cấp Thành thạo
Excel Sơ cấp Thành thạo
Quản lý dự án Cơ bản Trung cấp
Thuyết trình Cơ bản Trung cấp

Nhiệm vụ chính

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ sẽ làm việc với các thành viên khác trong một đến hai dự án cùng lúc.

Cụ thể:

  1. Thu thập khối lượng lớn các thông tin từ nhiều nguồn khác nhau: khách hàng, chuyên gia của công ty, google, nghiên cứu thứ cấp…
  2. Xác nhận, làm sạch và chuẩn bị dữ liệu để phân tích. Bước này bao gồm xác minh, loại bỏ những dữ liệu thừa, chỉnh sửa những dữ liệu phi cấu trúc.
  3. Phân tích dữ liệu bằng nhiều phương pháp khác nhau để có thể trích dẫn các kết quả tìm được, bao gồm pivot, hồi quy, phương sai, tối ưu tuyến tính, etc.
  4. Trình bày những kết quả tìm được một cách dễ hiểu bằng biểu đồ, bảng biểu, thuyết trình…
  5. Trao đổi những kết quả tìm được với những người chịu trách nhiệm vào đúng thời điểm, có thể bằng email, trong cuộc họp hay thuyết trình.
  6. Theo dõi, cập nhật và điều chỉnh các tài liệu của dự án bao gồm điều lệ dự án, kế hoạch, báo cáo.

Khung lương

Từ 10,000,000 – 16,000,000 VND, dựa trên kết quả làm việc trong thời gian thử việc.

Ứng tuyển tại đây

Hãy dùng mẫu dưới đây, hoặc gửi CV và Cover letter của bạn đến địa chỉ email: inquire@structuredbusinessgroup.com.

Skip to toolbar